Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy: WIG-BUDOWNICTWO

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 541 279 000 PLN
  •   Zysk netto 4 640 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.51 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 69 540 000 PLN
  •   Aktywa 85 945 000 PLN
  •   Zatrudnienie 43 osób

Struktura akcjonariatu  • 64% - FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych
  • 36% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Kwiatek wiceprezes zarządu 19 150 0.21% Tak
Jacek Taźbirek prezes zarządu 12 996 0.14% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Lucjan Noras przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Katarzyna Kozińska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Robert Wojtaś członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Waldemar Dąbrowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Grzegorz Banaszek członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Piotr Góralewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz