Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej CDRL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł lekki

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 179 450 000 PLN
  •   Zysk netto 13 292 000 PLN
  •   Zysk na akcję 2.20 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 141 680 000 PLN
  •   Aktywa 122 542 000 PLN
  •   Zatrudnienie 510 osób

Struktura akcjonariatu  • 41% - Forsmart LTD.
  • 21% - Marek Dworczak
  • 21% - Tomasz Przybyła
  • 17% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marek Dworczak prezes zarządu 3 755 085 62.03% Tak
Tomasz Przybyła wiceprezes zarządu 3 755 085 62.03% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Agnieszka Nowak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Ryszard Błaszyk przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Marcin Dworczak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Edyta Kaczmarek-Przybyła członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Mizerka wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki CDRL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz