Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej CCC SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel detaliczny

Indeks giełdowy: WIG-20 WIG-30

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 2 307 000 000 PLN
  •   Zysk netto 259 400 000 PLN
  •   Zysk na akcję 6.77 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 5 320 320 000 PLN
  •   Aktywa 2 072 000 000 PLN
  •   Zatrudnienie 10 469 osób

Struktura akcjonariatu  • 27% - ULTRO S.A. Podmiot zależny od Dariusza Miłka
  • 8% - Aviva OFE
  • 7% - Leszek Gaczorek
  • 58% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dariusz Miłek prezes zarządu 10 350 000 26.95% Tak
Mariusz Gnych wiceprezes zarządu 120 000 0.31% Tak
Piotr Nowjalis wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Henryk Chojnacki przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Marcin Murawski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Suchnicki członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Mirosław Stachowicz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Wiesław Oleś członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jan Rosochowicz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Martyna Kupiecka członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Wojciech Fenrich członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki CCC SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz