Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej CALATRAVA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Informatyka

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 4 665 000 PLN
  •   Zysk netto -40 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.01 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 2 690 000 PLN
  •   Aktywa 43 917 000 PLN
  •   Zatrudnienie 6 osób

Struktura akcjonariatu  • 17% - Paweł Narkiewicz
  • 11% - Dariusz Wiśniewski
  • 11% - NEW EUROPE ALPHA
  • 61% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Stefańczyk prezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Pańczyk przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Konstanty Grzegorz Malejczyk wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Dariusz Makowiecki członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Kozłowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Agnieszka Kowalczewska członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Patrycja Zalewska członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki CALATRAVA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz