Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł lekki

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 130 823 000 PLN
 •   Zysk netto 12 504 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.18 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 209 480 000 PLN
 •   Aktywa 73 199 000 PLN
 •   Zatrudnienie 28 osób

Struktura akcjonariatu • 16% - Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • 11% - FRM „4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
 • 10% - NN PTE
 • 5% - BZ WBK Asset Management S.A.
 • 5% - BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • 5% - NN Investment Partners TFI SA
 • 48% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Michał Wójcik prezes zarządu 1 840 000 2.58% Tak
Ilona Hencel wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jan Pilch przewodniczący rady nadzorczej 8 532 000 11.97% Tak
Karolina Woźniak - Małkus wiceprzewodniczący rady nadzorczej 15 000 0.02% Tak
Krystian Essel członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Bajołek członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Michał Drozdowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Renata Pilch członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz