Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł elektromaszynowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 121 056 000 PLN
 •   Zysk netto 6 930 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.11 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 47 710 000 PLN
 •   Aktywa 202 028 000 PLN
 •   Zatrudnienie 1 087 osób

Struktura akcjonariatu • 16% - Fundacja Przystań w Ścinawie
 • 15% - Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • 15% - G Investments Sp. z o.o.
 • 8% - Edward Brzózko
 • 6% - Jarosław Chodacki
 • 5% - Aviva Investors Poland TFI S.A.
 • 35% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marcin Sutkowski prezes zarządu 171 000 0.27% Tak
Łukasz Kliszka wiceprezes zarządu 44 659 0.07% Nie
Dariusz Dźwigoł wiceprezes zarządu 3 485 0.01% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Łukasz Rosiński członek rady nadzorczej 100 ~0% Nie
Łukasz Kliszka członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Adam Konopka przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Andrzej Bukowczyk członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Adam Kałdus członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Dorota Giżewska wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Anna Brzózko – Jaworska członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Piotr Wojnar przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Wojciech Kowalski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Paweł Ruka członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Alicja Sutkowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz