Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy: WIG-40 WIG-RESPECT WIG-BUDOWNICTWO

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 5 133 994 000 PLN
  •   Zysk netto 236 520 000 PLN
  •   Zysk na akcję 9.24 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 4 952 840 000 PLN
  •   Aktywa 4 713 364 000 PLN
  •   Zatrudnienie 5 185 osób

Struktura akcjonariatu  • 59% - Valivala Holdings B.V. Amsterdam
  • 5% - Aviva OFE Aviva BZ WBK
  • 36% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marcin Węgłowski członek zarządu 2 830 0.01% Tak
Cezary Mączka członek zarządu 0 0% Nie
Andrzej Goławski prokurent 0 0% Nie
Andrzej Artur Czynczyk członek zarządu 0 0% Nie
Radosław Górski prokurent 0 0% Tak
Jacek Daniewski członek zarządu 0 0% Tak
Henryk Urbański członek zarządu 0 0% Tak
Artur Popko prokurent 0 0% Tak
Fernando Pascual Larragoiti wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Dariusz Blocher prezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marek Michałowski przewodniczący rady nadzorczej 3 900 0.02% Tak
Marzenna Anna Weresa członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Igor Chalupec członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Javier Galindo Hernandez członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Kamiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Ignacio Clopes Estela członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Janusz Dedo członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz