Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel detaliczny

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 567 132 433 PLN
 •   Zysk netto 17 819 077 PLN
 •   Zysk na akcję 2.98 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 90 870 000 PLN
 •   Aktywa 99 147 118 PLN
 •   Zatrudnienie 159 osób

Struktura akcjonariatu • 25% - Letamor Holdings Limited
 • 11% - Jarosław Piotrowski
 • 11% - Przemysław Piotrowski
 • 11% - Tomasz Piotrowski
 • 10% - Pioneer Pekao Investment Management S.A.
 • 7% - NN OFE + NN DFE
 • 25% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Przemysław Piotrowski prezes zarządu 669 322 11.20% Tak
Tomasz Piotrowski wiceprezes zarządu 666 667 11.15% Tak
Jarosław Piotrowski wiceprezes zarządu 666 666 11.15% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Kazimierz Przybyła wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Maria Piotrowska przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Barbara Piotrowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Simiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Katarzyna Piotrowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz