Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł farmaceutyczny

Indeks giełdowy: WIG-40

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 404 408 000 PLN
 •   Zysk netto -520 633 000 PLN
 •   Zysk na akcję -6.09 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 1 024 360 000 PLN
 •   Aktywa 1 250 053 000 PLN
 •   Zatrudnienie 963 osób

Struktura akcjonariatu • 18% - NovoTek Pharmaceuticals Ltd
 • 11% - Brokton Investments
 • 10% - Troqueera Enterprises Ltd
 • 7% - Bimeda Holding Ltd
 • 6% - AIS Investment 2
 • 48% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Adam Wilczęga wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Sławomir Ziegert prezes zarządu 0 0% Tak
Adam Polonek członek zarządu 0 0% Tak
Piotr Błaszczyk członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Barbara Ratnicka-Kiczka członek rady nadzorczej 7 660 0.01% Nie
Maciej Grelowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 6 000 0.01% Nie
Xue Xiang członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Artur Gabor członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jin Hu wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Wojciech Grzybowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Wiesław Walendziak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Tomasz Buzuk członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Dariusz Trzeciak wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Marcin Dukaczewski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Keith Mellors przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Jacek Ślotała członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz