Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej BEST SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Finanse inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 140 908 000 PLN
  •   Zysk netto 82 176 000 PLN
  •   Zysk na akcję 3.92 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 281 940 000 PLN
  •   Aktywa 694 108 000 PLN
  •   Zatrudnienie 425 osób

Struktura akcjonariatu  • 82% - Krzysztof Borusowski
  • 15% - Marek Kucner
  • 3% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Krzysztof Borusowski prezes zarządu 17 160 236 82.29% Tak
Marek Kucner wiceprezes zarządu 3 120 000 14.96% Tak
Barbara Rudziks członek zarządu 53 216 0.26% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Sławomir Lachowski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Dariusz Filar członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Katarzyna Borusowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Leszek Pawłowicz wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Pasquale Policastro członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Patrycja Kucner członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BEST SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz