Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej BERLING SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel hurtowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 84 320 000 PLN
  •   Zysk netto 7 391 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.42 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 81 610 000 PLN
  •   Aktywa 96 997 000 PLN
  •   Zatrudnienie 80 osób

Struktura akcjonariatu  • 61% - DAO sp. z o.o.
  • 8% - Łącznie Fundusze Zarządzane w Ramach Aviva Inwestors TFI
  • 31% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Hanna Berling prezes zarządu 5 385 120 30.68% Tak
Paweł Ciechański wiceprezes zarządu 150 000 0.85% Tak
Radosław Mrowiński wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Berling przewodniczący rady nadzorczej 2 783 230 15.86% Tak
Marcin Berling członek rady nadzorczej 2 692 540 15.34% Tak
Marcin Marczuk wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Agata Pomorska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Kajetan Wojnicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BERLING SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz