Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Banki

Indeks giełdowy: WIG-20 WIG-30 WIG-RESPECT WIG-BANKI

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 8 066 901 000 PLN
  •   Zysk netto 2 534 551 000 PLN
  •   Zysk na akcję 23.45 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 28 182 610 000 PLN
  •   Aktywa 139 708 700 000 PLN
  •   Zatrudnienie 11 216 osób

Struktura akcjonariatu  • 69% - Banco Santander S.A.
  • 5% - ING OFE
  • 26% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Andrzej Burliga członek zarządu 4 888 ~0% Tak
Feliks Szyszkowiak członek zarządu 3 704 ~0% Tak
Mirosław Skiba członek zarządu 3 257 ~0% Tak
Michael McCarthy członek zarządu 1 075 ~0% Tak
Beata Daszyńska-Muzyczka członek zarządu 923 ~0% Nie
Carlos Polaino Izquierdo członek zarządu 0 0% Nie
Eamonn Crowley członek zarządu 0 0% Tak
Paweł Wieczorek członek zarządu 0 0% Nie
Marco Antonio Silva Rojas członek zarządu 0 0% Nie
Marcin Prell członek zarządu 0 0% Tak
Piotr Partyga członek zarządu 0 0% Nie
Juan de Porras Aguirre członek zarządu 0 0% Tak
Mateusz Morawiecki prezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
John Power członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jose Antonio Alvarez członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jose Luis De Mora członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Gerry Byrne przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Marynika Woroszylska-Sapieha członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jose Manuel Varela członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Danuta Dąbrowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Witold Jurcewicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jerzy Surma członek rady nadzorczej 0 0% Tak
David Hexter członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jose Garcia Cantera członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz