Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Banki

Indeks giełdowy: WIG-20 WIG-30 WIG-DIV WIG-BANKI

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 7 844 892 000 PLN
  •   Zysk netto 2 293 478 000 PLN
  •   Zysk na akcję 8.73 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 37 664 450 000 PLN
  •   Aktywa 168 785 567 000 PLN
  •   Zatrudnienie 18 327 osób

Struktura akcjonariatu  • 50% - UniCredit S.p.A.
  • 50% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Luigi Lovaglio prezes zarządu 64 035 0.02% Tak
Diego Biondo wiceprezes zarządu 9 500 ~0% Tak
Grzegorz Piwowar wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Andrzej Kopyrski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Stefano Santini wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Marian Ważyński wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Adam Niewiński wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jerzy Woźnicki przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Doris Tomanek członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Alessandro Decio członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Roberto Nicastro wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Małgorzata Adamkiewicz członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Paweł Dangel członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Katarzyna Majchrzak członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Dariusz Filar członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Wioletta Rosołowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Leszek Pawłowicz wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Laura Penna członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz