Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Banki

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-RESPECT WIG-BANKI

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 803 160 000 PLN
  •   Zysk netto -51 118 000 PLN
  •   Zysk na akcję -2.24 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 390 900 000 PLN
  •   Aktywa 20 921 772 000 PLN
  •   Zatrudnienie 1 775 osób

Struktura akcjonariatu  • 57% - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • 5% - Nationale – Nederlanden OFE
  • 38% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Stanisław Kolasiński wiceprezes zarządu 8 377 0.04% Tak
Mariusz Klimczak prezes zarządu 0 0% Nie
Paweł Lemańczyk wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Dariusz Daniluk prezes zarządu 0 0% Tak
Adam Grzebieluch wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Piotr Lisiecki wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Krzysztof Telega wiceprezes zarządu 0 0% Nie*
Przemysław Figarski wiceprezes zarządu 0 0% Nie*
* Osoba, która zasiadała w zarządzie spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Józef Kozioł członek rady nadzorczej 116 ~0% Tak
Andrzej Kraszewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Mariusz Karpiński członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Bartosz Januszewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marek Mielczarek członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marcin Likierski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Ryszard Ochwat członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Adam Wasiak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Adam Wojtaś członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Kaczyński wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Ciepluch przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz