Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Banki

Indeks giełdowy: WIG-40 WIG-RESPECT WIG-BANKI

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 3 009 485 000 PLN
  •   Zysk netto 546 525 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.45 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 6 744 930 000 PLN
  •   Aktywa 66 235 256 000 PLN
  •   Zatrudnienie 5 911 osób

Struktura akcjonariatu  • 50% - Banco Comercial Portugues S.A.
  • 10% - ING OFE
  • 6% - Aviva OFE
  • 34% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Bogusław Kott prezes zarządu 4 465 791 0.37% Nie*
Joao Bras Jorge prezes zarządu 111 000 0.01% Tak
Wojciech Haase członek zarządu 7 494 ~0% Tak
Michał Gajewski członek zarządu 0 0% Nie
Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho członek zarządu 0 0% Nie*
Artur Klimczak wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Andrzej Gliński członek zarządu 0 0% Tak
Julianna Boniuk-Gorzelańczyk członek zarządu 0 0% Nie
Maria Jose Campos członek zarządu 0 0% Tak
Fernando Bicho wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Jerzy Andrzejewicz prokurent 0 0% Nie
* Osoba, która zasiadała w zarządzie spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Bogusław Kott przewodniczący rady nadzorczej 4 465 791 0.37% Tak
Julianna Boniuk-Gorzelańczyk członek rady nadzorczej 492 248 0.04% Nie
Maria Da Conceicao Mota Soares De Oliveira Calle Lucas członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marek Rocki członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Miguel Maya Dias Pinheiro członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Anna Jakubowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Agnieszka Hryniewicz-Bieniek członek rady nadzorczej 0 0% Nie
David Klingensmith członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Rui Manuel Da Silva Teixeira członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Koźmiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Nuno Manuel Da Silva Amado wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Grzegorz Jędrys członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Furtek członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Miguel De Campos Pereira De Braganca członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Dariusz Rosati wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Maciej Bednarkiewicz wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz