Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Banki

Indeks giełdowy: WIG-30 WIG-40 WIG-DIV WIG-RESPECT WIG-BANKI

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 1 941 848 000 PLN
  •   Zysk netto 626 419 000 PLN
  •   Zysk na akcję 4.79 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 9 394 430 000 PLN
  •   Aktywa 49 506 792 000 PLN
  •   Zatrudnienie 4 146 osób

Struktura akcjonariatu  • 75% - Citibank Overseas Investment Corporation
  • 25% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Robert Daniel Massey JR wiceprezes zarządu 0 0% Nie*
Iwona Dudzińska członek zarządu 0 0% Nie
Barbara Sobala wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Witold Zieliński wiceprezes zarządu 0 0% Tak
David Mouillé wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Czesław Piasek członek zarządu 0 0% Tak
Brendan Carney wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Maciej Kropidłowski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Sławomir Sikora prezes zarządu 0 0% Tak
Sonia Wędrychowicz-Horbatowska wiceprezes zarządu 0 0% Nie*
Misbah Ur-Rahman-Shah wiceprezes zarządu 0 0% Nie*
* Osoba, która zasiadała w zarządzie spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Anil Wadhwani członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Dariusz Mioduski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Anna Rulkiewicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Mirosław Gryszka członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Shirish Apte wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Igor Chalupec członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Olechowski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Omar Ahmed członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Zdenek Turek członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Stephen Volk członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Frank Mannion członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Stanisław Sołtysiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz