Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Banki

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-RESPECT WIG-BANKI

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 1 411 665 000 PLN
  •   Zysk netto -1 063 682 000 PLN
  •   Zysk na akcję -13.99 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 2 359 840 000 PLN
  •   Aktywa 31 339 884 000 PLN
  •   Zatrudnienie 5 287 osób

Struktura akcjonariatu  • 84% - GE Investments Poland
  • 16% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Richard Gaskin prezes zarządu 0 0% Tak
Paweł Bandurski wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Grażyna Utrata wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Mariusz Bondarczuk wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Krzysztof Nowaczewski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Mariusz Kostera wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Grzegorz Jurczyk wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Andras Bende wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Mathias Seidel wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Grzegorz Dąbrowski wiceprezes zarządu 0 0% Nie*
* Osoba, która zasiadała w zarządzie spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Andrew Bull członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Beata Stelmach członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Denis Hall wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Todd Smith wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Roshni Haywood członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Wiesław Rozłucki przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Rafał Rybkowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Stamirowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz