Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Informatyka

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 30 000 PLN
  •   Zysk netto -19 979 000 PLN
  •   Zysk na akcję -8.06 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 940 000 PLN
  •   Aktywa 10 000 PLN
  •   Zatrudnienie 1 osób

Struktura akcjonariatu  • 29% - WIN GENERAL MANAGEMENT
  • 7% - Croswell Investments sp. z o.o.
  • 64% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Paweł Paluchowski prezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Mirosław Kowalski przewodniczący rady nadzorczej 42 000 1.70% Tak
Paweł Perz członek rady nadzorczej 27 337 1.10% Tak
Andrzej Krakówka wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Grzegorz Doleżał członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Katarzyna Borkowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz