Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej B.A.C.D. SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Rynek kapitałowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 0 PLN
  •   Zysk netto -851 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.49 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 1 040 000 PLN
  •   Aktywa 82 000 PLN
  •   Zatrudnienie 1 osób

Struktura akcjonariatu  • 16% - Warsaw Equity Investments Sp. z o.o.
  • 6% - NTS S.A.
  • 78% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jan Karaszewski prezes zarządu 0 0% Tak
Sławomir Karaszewski wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Przemysław Marczak wiceprzewodniczący rady nadzorczej 79 150 4.55% Tak
Jakub Matusiak członek rady nadzorczej 78 999 4.54% Tak
Krzysztof Berzyński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Michał Tymczyszyn członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Krzyżanowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Gutowski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki B.A.C.D. SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz