Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ATREM SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Usługi inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 144 420 000 PLN
 •   Zysk netto 1 353 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.15 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 35 260 000 PLN
 •   Aktywa 103 760 000 PLN
 •   Zatrudnienie 324 osób

Struktura akcjonariatu • 45% - Konrad Śniatała
 • 16% - Quercus TFI S.A.
 • 9% - ING OFE
 • 7% - Marek Korytowski
 • 5% - Gabriela Maria Śniatała
 • 18% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Konrad Śniatała prezes zarządu 4 117 838 44.61% Tak
Marek Korytowski wiceprezes zarządu 631 905 6.85% Tak
Łukasz Kalupa członek zarządu 7 000 0.08% Tak
Przemysław Szmyt członek zarządu 4 700 0.05% Tak
Tomasz Ciskowski prokurent 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Gabriela Śniatała członek rady nadzorczej 480 857 5.21% Tak
Tadeusz Kowalski przewodniczący rady nadzorczej 3 500 0.04% Tak
Hanna Krawczyńska wiceprzewodniczący rady nadzorczej 1 000 0.01% Tak
Andrzej Rybarczyk członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Kuśpik członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz