Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ATM Spółka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Informatyka

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-INFORMATYKA

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 131 483 000 PLN
 •   Zysk netto 5 640 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.16 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 345 260 000 PLN
 •   Aktywa 407 445 000 PLN
 •   Zatrudnienie 41 osób

Struktura akcjonariatu • 25% - ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • 20% - Nationale – Nederlanden PTE S.A.
 • 9% - Aviva PTE Aviva BZ WBK
 • 6% - ALTUS TFI S.A.
 • 6% - Piotr Puteczny
 • 5% - PKO BP Bankowy PTE
 • 29% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tadeusz Czichon prezes zarządu 9 119 040 25.09% Nie
Jacek Krupa wiceprezes zarządu 21 700 0.06% Tak
Maciej Krzyżanowski prezes zarządu 0 0% Nie*
Dariusz Terlecki prezes zarządu 0 0% Nie
* Osoba, która zasiadała w zarządzie spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Mirosław Panek przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Grzegorz Domagała członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Osowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Sławomir Kamiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Tuchołka wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Kinga Stanisławska wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Tadeusz Czichon członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ATM Spółka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz