Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Media

Indeks giełdowy: WIG-MEDIA

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 173 605 000 PLN
 •   Zysk netto 20 059 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.23 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 345 630 000 PLN
 •   Aktywa 333 661 000 PLN
 •   Zatrudnienie 41 osób

Struktura akcjonariatu



 • 41% - Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz Kurzewski
 • 12% - Zygmunt Solorz-Żak
 • 7% - ALTUS TFI S.A.
 • 7% - MetLife PTE S.A.
 • 7% - Nationale – Nederlanden OFE
 • 26% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dorota Michalak-Kurzewska prokurent 34 420 000 40.83% Tak
Andrzej Muszyński prezes zarządu 0 0% Tak
Grażyna Gołębiowska członek zarządu 0 0% Tak
Paweł Tobiasz członek zarządu 0 0% Tak
Maciej Grzywaczewski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Przemysław Kmiotek członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Kurzewski przewodniczący rady nadzorczej 34 420 000 40.83% Tak
Marcin Michalak wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Artur Hoffman członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Barbara Pietkiewicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Stępniak członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz