Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Informatyka

Indeks giełdowy: WIG-INFORMATYKA

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 273 049 000 PLN
  •   Zysk netto 10 227 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.28 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 97 760 000 PLN
  •   Aktywa 178 224 000 PLN
  •   Zatrudnienie 319 osób

Struktura akcjonariatu  • 33% - Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanym Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A.
  • 16% - Nationale – Nederlanden OFE
  • 7% - PKO OFE
  • 44% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Roman Szwed prezes zarządu 11 956 958 32.90% Tak
Andrzej Słodczyk wiceprezes zarządu 782 192 2.15% Tak
Iwona Bakuła wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Szymon Stępczak wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Patrycja Buchowicz przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Dietl członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Monika Mizielińska-Chmielewska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jan Madey członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Mirosław Panek wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz