Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Informatyka

Indeks giełdowy: WIG-INFORMATYKA

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 487 205 000 PLN
 •   Zysk netto 43 502 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.84 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 508 560 000 PLN
 •   Aktywa 850 030 000 PLN
 •   Zatrudnienie 1 420 osób

Struktura akcjonariatu • 51% - Asseco Poland S.A.
 • 13% - Aviva OFE
 • 9% - EBOiR
 • 6% - Liatris d.o.o.
 • 21% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Jeleński prezes zarządu 550 ~0% Tak
Marcin Rulnicki członek zarządu 0 0% Tak
Miodrag Mirčetić członek zarządu 0 0% Tak
Miljan Mališ członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Gabriela Żukowicz członek rady nadzorczej 150 ~0% Tak
Andrzej Mauberg członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jan Dauman członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Przemysław Sęczkowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Adam Góral przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jacek Duch członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Mihail Petreski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz