Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Informatyka

Indeks giełdowy: WIG-20 WIG-30 WIG-DIV WIG-INFORMATYKA

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 7 256 200 000 PLN
 •   Zysk netto 575 800 000 PLN
 •   Zysk na akcję 4.40 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 4 714 420 000 PLN
 •   Aktywa 12 052 100 000 PLN
 •   Zatrudnienie 20 961 osób

Struktura akcjonariatu • 11% - Aviva OFE
 • 10% - Adam Góral
 • 5% - NN OFE
 • 5% - OFE PZU „Złota Jesień”
 • 69% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Adam Góral prezes zarządu 8 083 000 9.74% Tak
Tadeusz Dyrga wiceprezes zarządu 3 710 ~0% Tak
Robert Smułkowski wiceprezes zarządu 2 212 ~0% Tak
Rafał Kozłowski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Włodzimierz Serwiński wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Przemysław Sęczkowski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Marek Panek wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Andrzej Dopierała wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Przemysław Borzestowski wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Paweł Piwowar wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Zbigniew Pomianek wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jacek Duch przewodniczący rady nadzorczej 31 458 0.04% Tak
Adam Noga wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Artur Kucharski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Dariusz Brzeski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Dariusz Stolarczyk członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Piotr Augustyniak członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz