Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Informatyka

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-DIV WIG-INFORMATYKA

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 151 834 000 PLN
  •   Zysk netto 33 509 000 PLN
  •   Zysk na akcję 1.00 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 517 980 000 PLN
  •   Aktywa 290 039 000 PLN
  •   Zatrudnienie 590 osób

Struktura akcjonariatu  • 46% - Asseco Poland S.A.
  • 10% - Aviva OFE Aviva BZ WBK
  • 10% - MetLife OFE
  • 34% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Piotr Masłowski wiceprezes zarządu 715 063 2.14% Tak
Wojciech Barczentewicz prezes zarządu 461 267 1.38% Tak
Mariusz Lizon członek zarządu 240 000 0.72% Tak
Andreas Enders wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Romuald Rutkowski przewodniczący rady nadzorczej 426 828 1.28% Tak
Adam Góral wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Adam Pawłowicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Grzegorz Ogonowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Zbigniew Pomianek członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz