Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Usługi inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 176 558 000 PLN
 •   Zysk netto 10 231 000 PLN
 •   Zysk na akcję 2.40 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 61 870 000 PLN
 •   Aktywa 168 515 000 PLN
 •   Zatrudnienie 555 osób

Struktura akcjonariatu • 17% - Generali OFE
 • 14% - Mayas Basic Concept Limited
 • 13% - Union Investment TFI S.A.
 • 9% - Investors TFI S.A.
 • 9% - Nova Group (Cyprus) Ltd
 • 6% - Allianz FIO
 • 32% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marcin Marzec prezes zarządu 48 000 1.12% Tak
Paweł Grabowski prokurent 0 0% Nie
Piotr Wojtowski prokurent 0 0% Nie
Sebastian Pielach prokurent 0 0% Nie
Wojciech Glapa wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dariusz Stokowski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Michał Lehmann członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Miron Maicki członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Paweł Tarnowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Filipiak członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz