Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Informatyka

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 181 664 000 PLN
  •   Zysk netto 1 756 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.24 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 6 510 000 PLN
  •   Aktywa 102 684 000 PLN
  •   Zatrudnienie 224 osób

Struktura akcjonariatu  • 66% - MMR Invest S.A.
  • 34% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Michał Czeredys prezes zarządu 4 800 000 65.60% Tak
Rafał Czeredys prokurent 4 800 000 65.60% Nie
Marek Multan wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Michał Łotoszyński wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marek Czeredys przewodniczący rady nadzorczej 4 800 000 65.60% Tak
Tomasz Pelc członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Bogusław Wasilewko członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Krzysztof Franciszek Przybył członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Lech Lechowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Tomasz Konewka członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jolanta Grus członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Michał Słoniewski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Sławomir Jakszuk członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz