Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Usługi inne

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 2 900 460 000 PLN
  •   Zysk netto -26 570 000 PLN
  •   Zysk na akcję -1.03 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 276 460 000 PLN
  •   Aktywa 1 813 235 000 PLN
  •   Zatrudnienie 1 770 osób

Struktura akcjonariatu  • 68% - Thomas Onstad
  • 32% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wolfgang Lübbert prezes zarządu 0 0% Tak
Małgorzata Majewska-Śliwa członek zarządu 0 0% Tak
Michał Sawka członek zarządu 0 0% Tak
Jacek Łoś członek zarządu 0 0% Tak
Per Skoglund członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Thomas Onstad członek rady nadzorczej 5 848 658 8.44% Tak
Rune Ingvarsson członek rady nadzorczej 12 000 0.02% Tak
Rolf Grundberg przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Mariusz Grendowicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Roger Mattsson członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Dariusz Witkowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz