Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej APLITT SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Finanse inne

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 99 139 000 PLN
  •   Zysk netto 3 687 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.02 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 358 310 000 PLN
  •   Aktywa 315 833 000 PLN
  •   Zatrudnienie 517 osób

Struktura akcjonariatu  • 65% - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka
  • 32% - SKOK Holding S.a.r.I.
  • 3% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Alicja Kuran-Kawka członek zarządu 4 545 ~0% Tak
Marcin Golas członek zarządu 4 545 ~0% Tak
Ewa Bereśniewicz-Kozłowska prezes zarządu 0 0% Tak
Tomasz Krasiński członek zarządu 0 0% Tak
Cezary Godziuk członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Bierecki przewodniczący rady nadzorczej 45 455 0.02% Tak
Grzegorz Buczkowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 44 478 0.02% Tak
Jarosław Bierecki członek rady nadzorczej 22 688 0.01% Tak
Andrzej Sosnowski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Szumański członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki APLITT SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz