Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej APATOR SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł elektromaszynowy

Indeks giełdowy: WIG-40 WIG-RESPECT

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 768 510 000 PLN
  •   Zysk netto 62 841 000 PLN
  •   Zysk na akcję 2.04 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 1 085 910 000 PLN
  •   Aktywa 794 267 000 PLN
  •   Zatrudnienie 2 407 osób

Struktura akcjonariatu  • 11% - Apator Mining sp. z o.o.
  • 6% - Mariusz Lewicki
  • 6% - Tadeusz Sosgórnik
  • 77% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jerzy Kuś prokurent 200 ~0% Nie
Jerzy Kuś członek zarządu 200 ~0% Nie
Krzysztof Malec prokurent 99 ~0% Nie
Mirosław Klepacki prokurent 0 0% Tak
Andrzej Szostak prezes zarządu 0 0% Tak
Piotr Nowak członek zarządu 0 0% Tak
Tomasz Habryka członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Mariusz Lewicki wiceprzewodniczący rady nadzorczej 2 054 000 6.20% Tak
Danuta Guzowska członek rady nadzorczej 1 520 279 4.59% Tak
Janusz Marzygliński członek rady nadzorczej 1 034 704 3.13% Tak
Kazimierz Piotrowski członek rady nadzorczej 597 147 1.80% Nie
Janusz Niedźwiecki przewodniczący rady nadzorczej 422 707 1.28% Tak
Marcin Murawski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Kwiatkowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki APATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz