Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej AMPLI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel hurtowy

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 6 830 000 PLN
  •   Zysk netto -557 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.17 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 720 000 PLN
  •   Aktywa 11 797 000 PLN
  •   Zatrudnienie 14 osób

Struktura akcjonariatu  • 15% - Waldemar Madura
  • 14% - Artur Kostyrzewski
  • 71% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Waldemar Madura prezes zarządu 494 000 15.05% Tak
Katarzyna Madura członek zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Artur Kostyrzewski przewodniczący rady nadzorczej 460 000 14.02% Tak
Aleksandra Kosztyła członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Agnieszka Motylewicz-Knot członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Małgorzata Kostyrzewska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Mirosław Sępek członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Katarzyna Madura członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki AMPLI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz