Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł elektromaszynowy

Indeks giełdowy: WIG-40

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 2 088 668 000 PLN
  •   Zysk netto 97 185 000 PLN
  •   Zysk na akcję 12.50 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 1 352 900 000 PLN
  •   Aktywa 1 416 160 000 PLN
  •   Zatrudnienie 2 947 osób

Struktura akcjonariatu  • 35% - Holding Wronki S.A.
  • 7% - ING OFE
  • 58% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marcin Bilik wiceprezes zarządu 11 900 0.15% Tak
Piotr Skubel wiceprezes zarządu 3 693 0.05% Tak
Jacek Rutkowski prezes zarządu 0 0% Tak
Andrzej Sas wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Tomasz Dudek wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Wojciech Kocikowski wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Tomasz Rynarzewski przewodniczący rady nadzorczej 400 0.01% Tak
Grzegorz Golec wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Kochanek członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Bogdan Gleinert członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Bogna Sikorska członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Zbigniew Derdziuk członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz