Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł metalowy

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 1 441 886 046 PLN
  •   Zysk netto 77 653 927 PLN
  •   Zysk na akcję 5.10 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 773 590 000 PLN
  •   Aktywa 570 457 891 PLN
  •   Zatrudnienie 566 osób

Struktura akcjonariatu  • 40% - Grzegorz Stulgis bezpośrednio i poprzez Ipopema 30 FIZAN
  • 10% - Aviva OFE Aviva BZ WBK
  • 7% - ING OFE
  • 43% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Krzysztof Błasiak wiceprezes zarządu 357 526 2.35% Tak
Szymon Adamczyk prezes zarządu 257 194 1.69% Tak
Przemysław Grzybek członek zarządu 130 476 0.86% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Stulgis przewodniczący rady nadzorczej 6 031 130 39.60% Tak
Emil Ślązak członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Frans Bijlhouwer członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Kacprowicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Pasiewicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz