Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ALTA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Deweloperzy

Indeks giełdowy: WIG-DEWELOPERZY

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 4 953 000 PLN
  •   Zysk netto 3 149 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.21 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 38 340 000 PLN
  •   Aktywa 192 178 000 PLN
  •   Zatrudnienie 16 osób

Struktura akcjonariatu  • 52% - Rodzina Moritz w raz z podmiotem zależnym - Hlamata Holgings Limited
  • 11% - Investors TFI S.A.
  • 7% - Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema TFI S.A.
  • 30% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Robert Moritz prezes zarządu 66 726 0.44% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Lesław Moritz członek rady nadzorczej 792 888 5.21% Tak
Michał Dorszewski członek rady nadzorczej 8 056 0.05% Tak
Andrzej Karczykowski przewodniczący rady nadzorczej 7 800 0.05% Tak
Władysław Sobański członek rady nadzorczej 5 713 0.03% Tak
Adam Parzydeł członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ALTA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz