Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel detaliczny

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 1 563 624 000 PLN
 •   Zysk netto -145 556 000 PLN
 •   Zysk na akcję -26.88 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 41 710 000 PLN
 •   Aktywa 646 255 000 PLN
 •   Zatrudnienie 3 462 osób

Struktura akcjonariatu • 29% - Jerzy Mazgaj
 • 17% - IPOPEMA 2 FIZAN
 • 15% - OFE PZU „Złota Jesień”
 • 7% - Pioneer FIO
 • 32% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Jerzy Mazgaj prezes zarządu 1 592 788 28.64% Tak
Mariusz Wojdon wiceprezes zarządu 52 500 0.94% Tak
Małgorzata Moska wiceprezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Anna Dubiel członek rady nadzorczej 654 0.01% Nie
Barbara Mazgaj przewodniczący rady nadzorczej 399 0.01% Tak
Wojciech Mazgaj wiceprzewodniczący rady nadzorczej 4 ~0% Tak
Władysław Kardasiński członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Andrzej Kardasiński członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Krystyna Byczkowska członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz