Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Banki

Indeks giełdowy: WIG-20 WIG-30 WIG-BANKI

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 2 944 950 000 PLN
 •   Zysk netto 308 975 000 PLN
 •   Zysk na akcję 4.31 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 4 835 050 000 PLN
 •   Aktywa 40 003 010 000 PLN
 •   Zatrudnienie 6 361 osób

Struktura akcjonariatu • 20% - PZU S.A. (wraz z PZU Życie S.A.)
 • 7% - Genesis Asset Managers LLP
 • 5% - Alior Lux S.a r.l. & Co. S.C.A.
 • 5% - Aviva OFE Aviva BZ WBK
 • 63% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wojciech Sobieraj prezes zarządu 435 296 0.60% Tak
Witold Skrok wiceprezes zarządu 104 103 0.14% Tak
Katarzyna Sułkowska wiceprezes zarządu 47 612 0.07% Tak
Krzysztof Czuba wiceprezes zarządu 168 ~0% Tak
Niels Lundorff wiceprezes zarządu 0 0% Nie*
Michał Hucał wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Joanna Krzyżanowska wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Barbara Smalska wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Małgorzata Bartler wiceprezes zarządu 0 0% Nie
* Osoba, która zasiadała w zarządzie spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Helene Zaleski przewodniczący rady nadzorczej 210 774 0.29% Tak
Niels Lundorff członek rady nadzorczej 80 021 0.11% Tak
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska członek rady nadzorczej 1 465 ~0% Tak
Stanisław Popów członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Marek Michalski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Sławomir Dudzik członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Krzysztof Obłój członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Przemysław Dąbrowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Sławomir Niemierka członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz