Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Przemysł metalowy

Indeks giełdowy: WIG-80

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 841 918 000 PLN
  •   Zysk netto -32 942 000 PLN
  •   Zysk na akcję -0.17 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 1 000 000 000 PLN
  •   Aktywa 818 962 000 PLN
  •   Zatrudnienie 2 227 osób

Struktura akcjonariatu  • 66% - Roman Karkosik
  • 21% - Grażyna Karkosik
  • 13% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Karina Wściubiak-Hankó prezes zarządu 0 0% Tak
Rafał Regulski wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Marek Misiakiewicz wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Janusz Siemieniec wiceprezes zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Roman Karkosik członek rady nadzorczej 131 933 041 65.97% Nie
Dariusz Jarosz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Jarosław Antosik członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Mirosław Kutnik członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wojciech Zymek przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Arkadiusz Krężel członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz