Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej AGORA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Media

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-MEDIA

Informacje ogólne o spółce

 •   Przychody 1 189 340 000 PLN
 •   Zysk netto 15 319 000 PLN
 •   Zysk na akcję 0.27 PLN
 •   Kapitalizacja rynkowa 600 580 000 PLN
 •   Aktywa 1 610 213 000 PLN
 •   Zatrudnienie 3 031 osób

Struktura akcjonariatu • 16% - PTE PZU S.A.
 • 14% - Nationale – Nederlanden PTE S.A.
 • 11% - Agora-Holding Sp. z o.o.
 • 7% - Aegon PTE S.A.
 • 52% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Grzegorz Kossakowski członek zarządu 44 451 0.09% Tak
Bartosz Hojka prezes zarządu 2 900 0.01% Tak
Robert Musiał członek zarządu 1 233 ~0% Tak
Tomasz Jagiełło członek zarządu 0 0% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Wanda Rapaczynski członek rady nadzorczej 882 990 1.85% Tak
Tomasz Sielicki członek rady nadzorczej 33 ~0% Tak
Andrzej Szlęzak przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Dariusz Formela członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Paweł Mazur członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Sławomir Sikora członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki AGORA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz