Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Budownictwo

Indeks giełdowy:

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 75 328 000 PLN
  •   Zysk netto 4 655 000 PLN
  •   Zysk na akcję 5.99 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 3 110 000 PLN
  •   Aktywa 113 453 000 PLN
  •   Zatrudnienie 429 osób

Struktura akcjonariatu  • 30% - Marek Pawlik
  • 24% - Barbara Pawlik
  • 46% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Marek Pawlik prezes zarządu 236 850 29.85% Tak

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Barbara Pawlik członek rady nadzorczej 190 078 23.96% Tak
Dominik Pawlik wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Sebastian Matera członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Wiesław Waszkielewicz przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Jan Antończyk członek rady nadzorczej 0 0% Tak

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz