Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej ABC DATA Spółka Akcyjna w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Handel hurtowy

Indeks giełdowy: WIG-80 WIG-DIV

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 4 856 264 000 PLN
  •   Zysk netto 46 838 000 PLN
  •   Zysk na akcję 0.38 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 394 590 000 PLN
  •   Aktywa 1 068 337 000 PLN
  •   Zatrudnienie 571 osób

Struktura akcjonariatu  • 62% - MCI Venture Projects sp. z o.o.
  • 9% - OFE PZU „Złota Jesień”
  • 7% - Aviva OFE Aviva BZ WBK
  • 22% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Ilona Weiss prezes zarządu 56 500 0.05% Tak
Maciej Kowalski wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Juliusz Niemotko wiceprezes zarządu 0 0% Tak
Andrzej Kuźniak wiceprezes zarządu 0 0% Nie
Norbert Biedrzycki prezes zarządu 0 0% Nie*
* Osoba, która zasiadała w zarządzie spółki przed 2015 rokiem, ale nadal jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Nevres Erol Bilecik członek rady nadzorczej 1 252 222 1.00% Tak
Ulrich Kottmann przewodniczący rady nadzorczej 284 271 0.23% Tak
Ireneusz Dąbrowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Mirosław Godlewski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Tomasz Czechowicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Cezary Smorszczewski członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Maciej Kowalski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Fabian Bohdziul członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki ABC DATA Spółka Akcyjna

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz