Zarobki menedżerów

Wynagrodzenia w zarządzie i radzie nadzorczej 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA w 2015 roku

Wynagrodzenia członków zarządów oraz rad nadzorczych

Branża: Media

Indeks giełdowy: WIG-MEDIA

Informacje ogólne o spółce

  •   Przychody 24 793 268 PLN
  •   Zysk netto 2 826 005 PLN
  •   Zysk na akcję 0.69 PLN
  •   Kapitalizacja rynkowa 22 310 000 PLN
  •   Aktywa 41 409 796 PLN
  •   Zatrudnienie bd

Struktura akcjonariatu  • 54% - Nova Group (Cyprus) Ltd
  • 46% - free float

Zarząd spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilość posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Aneta Parafiniuk członek zarządu 7 800 0.19% Tak
Rafał Baran prezes zarządu 0 0% Nie
Ewa Czekała prezes zarządu 0 0% Nie

Rada nadzorcza spółki


Imię i nazwisko Pełniona funkcja
(stan na 31.12.2015)
Ilosć posiadanych akcji % udziału w kapitale zakładowym spółki Czy przepracował cały 2015 rok?
Dariusz Stokowski przewodniczący rady nadzorczej 0 0% Tak
Marek Tarnowski wiceprzewodniczący rady nadzorczej 0 0% Nie
Ross Newens członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jakub Bartkiewicz członek rady nadzorczej 0 0% Tak
Alexander Overweter członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Rafał Baran członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Jakub Potrzebowski członek rady nadzorczej 0 0% Nie
Simon Boyd członek rady nadzorczej 0 0% Nie

Sprawdź, ile zarobili członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje na ten temat znajdą Państwo:

W raportach płacowych o wynagrodzeniach menedżerów spółek giełdowych

Zobacz więcej

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas danych o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach giełdowych.

+48 12 625 59 26 Wypełnij formularz