Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Zarobki w PRL

rok 1980 72 480

rok 1970 26 820

rok 1960 18 720

Zarobki w PRL

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor artystyczny 8578 PLN
Bibliotekarz 2857 PLN
Statystyk 3309 PLN
Położna 3019 PLN
Dyrektor kreatywny 11806 PLN
Lekarz pediatra 6011 PLN
Programista C/C++ 7210 PLN
Barista 2977 PLN
Zootechnik 3678 PLN
Realizator 10674 PLN

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

wynagrodzenia - listopad 2016

sektor przedsiębiorstw - 4 329 PLN
1.7% (m/m)    4% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - III kw. (r/r) 0%

inflacja - listopad 2016 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuly


Wynagrodzenia kierowników w 2016 roku

czytaj więcej Data publikacji: 23.01.2017 Autor: Karolina Jurczak

Wynagrodzenia specjalistów w 2016 roku

czytaj więcej Data publikacji: 23.01.2017 Autor: Grzegorz Poręba

Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku (OBW)

czytaj więcej Data publikacji: 23.01.2017 Autor: Kazimierz Sedlak

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2016 roku

czytaj więcej Data publikacji: 23.01.2017 Autor: Kinga Kiełtyka

Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku (OBW)

czytaj więcej Data publikacji: 20.01.2017

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 - wynagrodzenia w pionie finansowym

Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016. Uczestnikami badania było 450 firm zatrudniających w sumie 173 514 pracowników na 445 stanowiskach. Raport składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera ogólne analizy wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli hierarchii organizacji. W drugiej części opracowania można znaleźć szczegółowe informacje dla każdego z 445 badanych stanowisk. Wszędzie tam, gdzie pozwoliła na to próba badawcza, dane przeanalizowane zostały w oparciu o następujące kryteria: pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. czytaj więcej Data publikacji: 16.01.2017 Autor: Karolina Legieć

Trendy w wynagradzaniu na 2017 rok

Analiza najnowszych badań dotyczących trendów na rynku pracy prowadzi do podstawowego wniosku – rynek pracy w 2017 roku należeć będzie do wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Według portalu Glassdor z opinią tą zgadza się aż 90% pracodawców. Jak wynika z najnowszych raportów firmy Xerox oraz WorldatWork, największym wyzwaniem dla pracodawców w 2017 roku będzie zatrzymanie kluczowych pracowników oraz przyciągnięcie najlepszych talentów w warunkach wzmożonej konkurencji. Poza rynkowym wynagrodzeniem drugim ważnym czynnikiem wpływającym na retencję pracowników będzie możliwość rozwoju w firmie. czytaj więcej Data publikacji: 16.01.2017 Autor: Karolina Jurczak

Dochody niepełnosprawnych

W Polsce stosuje się dwie definicje niepełnosprawności. Według pierwszej niepełnosprawnymi są osoby uznane za takie przez prawo. Według drugiej są nimi osoby, które same deklarują niepełnosprawność. To tzw. niepełnosprawność biologiczna, często stosowana w statystykach GUS. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku w Polsce niepełnosprawnych jest około 4,7 mln. Według metodologii Eurostatu liczba ta wynosi aż 7,7 mln. To co piąty mieszkaniec naszego kraju! Z czego żyją, jak radzą sobie na rynku pracy i ile zarabiają niepełnosprawni? czytaj więcej Data publikacji: 09.01.2017 Autor: Bartłomiej Kwapisz

Ile Europejczycy zarabiają w godzinę?

Jak powszechnie wiadomo, wynagrodzenia w poszczególnych krajach Europy są bardzo zróżnicowane. Godzinowe zarobki Europejczyków wynikają z ich miesięcznych wynagrodzeń oraz liczby przepracowanych godzin. Różnią się miedzy sobą w zależności od płci i klasyfikacji działalności gospodarczej, którą Eurostat określa za pomocą Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2). Aby najlepiej zobrazować godzinowe płace w poszczególnych krajach, dane na wykresach zostaną przedstawione również według parytetu siły nabywczej (PPS). Dane zawarte w artykule porównują zarobki pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz niebędących jej członkami. czytaj więcej Data publikacji: 09.01.2017 Autor: Karolina Jurczak

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016 - wynagrodzenia w HR

Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016. Uczestnikami badania było 450 firm zatrudniających w sumie 173 514 pracowników na 445 stanowiskach. Raport zawiera ogólne analizy wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli hierarchii organizacji oraz szczegółowe informacje dla każdego z 445 badanych stanowisk. Wszędzie tam, gdzie pozwoliła na to próba badawcza, wynagrodzenia omówiono w oparciu o następujące kryteria: pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. czytaj więcej Data publikacji: 09.01.2017 Autor: Barbara Mioduszewska