Ile powinieneś zarabiać?

Oceń swoją wartość na rynku pracy. Sprawdź, ile zarabiają inni na Twoim stanowisku. Odbierz indywidualny raport o zarobkach.

czytaj więcej

Ile płacić pracownikom?

Porównaj wynagrodzenie w Twojej firmie do rynkowych stawek płac. Skorzystaj z raportów płacowych Sedlak & Sedlak.

czytaj więcej

Jak wynagradzać?

Zapraszamy do zapoznania się z najobszerniejszym zbiorem wiedzy o teorii i praktyce wynagradzania pracowników.

czytaj więcej

Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2016 roku

Mediana wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w przemyśle ciężkim wyniosła 4 250 PLN. 25% pracowników otrzymywało płace w wysokości 6 228 PLN i wyższą, a 25% najniżej opłacanych zarabiało nie więcej niż 3 150 PLN.

czytaj więcej

Wynagrodzenia sekretarek i pracowników biurowych w 2016 roku

Mediany wynagrodzeń pracowników administracyjnych, referentów i recepcjonistów wyniosły w 2016 roku 2 500 PLN. Mediany wynagrodzeń sekretarek i fakturzystów były niewiele niższe i wyniosły odpowiednio 2 493 PLN i 2 450 PLN.

czytaj więcej

Wynagrodzenia w województwie świętokrzyskim w 2016 roku

Mediana wynagrodzeń w województwie świętokrzyskim w 2016 roku wynosiła 3 200 PLN. Co czwarty zatrudniony w tym województwie zarabiał 4 500 PLN i więcej, a 25% zatrudnionych 2 500 PLN i mniej.

czytaj więcej

Wynagrodzenia w województwie wielkopolskim w 2016 roku

Mediana wynagrodzeń w województwie wielkopolskim w 2016 roku wyniosła 3 800 PLN. Była więc o 100 PLN niższa niż mediana zarobków w całej Polsce. Najwięcej zarabiały osoby pracujące w Poznaniu.

czytaj więcej

Co wynika z Kodeksu Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW

W Polsce istnieje niewiele regulacji dotyczących wynagradzania menedżerów. Dokumenty te dotyczą głównie instytucji finansowych. Powstałą lukę częściowo zapełnia dokument: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w 2016 roku.

czytaj więcej

Wynagrodzenia osób w pierwszym roku pracy w 2016 roku

Pracownicy, których doświadczenie zawodowe nie przekraczało roku zarabiali w 2016 roku przeciętnie 2 774 PLN brutto miesięcznie. 25% najwyżej wynagradzanych pracowników otrzymywało płacę w wysokości 3 500 PLN i wyższą.

czytaj więcej

Kalkulator wynagrodzeń

Przelicz zarobki brutto/netto, oblicz składki i koszty pracodawcy

oblicz