Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4 330 PLN

sprawdź dane miesięczne

4 251 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 121 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4 055 PLN
III kwartał 2016
3 900 PLN
2015 Rok

4 055 PLN

sprawdź dane kwartalne

3 900 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 000 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

0.0%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

4%

sprawdź PKB

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 4 330 PLN
przemysł 4 461 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 096 PLN
budownictwo 4 314 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 3 897 PLN
transport i gospodarka magazynowa 3 977 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 058 PLN
informacja i komunikacja 7 449 PLN
obsługa rynku nieruchomości 4 452 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 2 960 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :