Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4 305 PLN

sprawdź dane miesięczne

4 404 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 277 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4 219 PLN
IV kwartał 2016
4 047 PLN
2016 Rok

4 219 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 047 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 000 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

2.2%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

4%

sprawdź PKB

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 4 277 PLN
przemysł 4 272 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 082 PLN
budownictwo 4 117 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 4 089 PLN
transport i gospodarka magazynowa 3 880 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 096 PLN
informacja i komunikacja 7 663 PLN
obsługa rynku nieruchomości 4 539 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 2 992 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :