Zaproszenie do raportu Sedlak & Sedlak 2017

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Roczne dochody Indian

plemię Chicksaw 49 663

plemię Choctaw 47 783

plemiona z Alaski 47 401

Dochody Indian

Jakie benefity chciałbyś otrzymywać od swojego pracodawcy?
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Audytor wewnętrzny 6398 PLN
Asystent w dziale IT 3400 PLN
Kierowca kat. B 2605 PLN
Redaktor naczelny 5939 PLN
Doradca podatkowy 6773 PLN
Lekarz anestezjolog 5300 PLN
Lekarz pediatra 5731 PLN
Operator 3074 PLN
Organizator 3439 PLN
Młodszy referent 2345 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

wynagrodzenia - marzec 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 577 PLN
6.3% (m/m)    5.2% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - III kw. (r/r) 102.5%

inflacja - marzec 2017 (r/r) 2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 – wynagrodzenie młodszych specjalistów

20.03.2017 Barbara Kozioł
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016, który zawiera dane o wynagrodzeniach 173 514 pracowników z 450 zakładów. W raporcie zaprezentowano analizy dla 445 stanowisk na pięciu szczeblach zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni). Stanowiska z każdego szczebla mają po kilka poziomów, w przypadku specjalistów są to: młodszy specjalista, doświadczony specjalista, starszy specjalista i specjalista ekspert. Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Zaprezentowane wartości to mediany wynagrodzenia całkowitego.

Wynagrodzenie młodszych specjalistów na tle pozostałych specjalistów


Według metodologii Sedlak & Sedlak młodszy specjalista to pracownik z niedużym, bądź bez doświadczenia w danej dziedzinie. Posiada podstawową wiedzą teoretyczną niezbędną do pracy na stanowisku. Wykonuje proste zadania, a problemy rozwiązuje przy użyciu standardowych procedur. Przyjmuje polecenia i wskazówki od pozostałych pracowników. W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak znajdują się dane o 5 611 młodszych specjalistach zatrudnionych w 316 zakładach.

Płace specjalistów rosną wraz z ich doświadczeniem. W 2016 roku mediana wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów wyniosła 3 583 PLN. Dla pracowników z większym doświadczeniem (od roku do trzech lat) była o ponad tysiąc złotych wyższa (4 614 PLN), a dla starszych specjalistów (powyżej trzech lat doświadczenia) była blisko dwukrotnie wyższa (6 446 PLN). Mediana wynagrodzenia specjalistów ekspertów (specjalistów z ponad pięcioletnim doświadczeniem) wyniosła 9 311 PLN.

Mediany wynagrodzenia całkowitego specjalistów na różnych poziomach

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Wynagrodzenie młodszych specjalistów w zależności od różnych kryteriów


W firmach z kapitałem polskim mediana płacy całkowitej wyniosła 3 301 PLN, natomiast w firmach z kapitałem zagranicznym była wyższa i wyniosła 3 644 PLN.

Mediany wynagrodzenia całkowitego
młodszych specjalistów w firmach o różnym pochodzeniu kapitału

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Mediany wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów z poszczególnych województw mieściły się w przedziale od 3 000 PLN do 4 000 PLN. W siedmiu województwach (zachodniopomorskim, mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim oraz opolskim) były wyższe niż mediana ogólnopolska. Młodsi specjaliści najmniej zarobili w województwie kujawsko-pomorskim (3 027 PLN).

Mediany wynagrodzenia całkowitego
młodszych specjalistów w wybranych województwach

województwo

mediana

mazowieckie

3 828

małopolskie

3 786

dolnośląskie

3 700

śląskie

3 667

wielkopolskie

3 609

pomorskie

3 540

podkarpackie

3 492

łódzkie

3 381

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Zarobki młodszych specjalistów różnią się także w zależności od branży. Na czele zestawienia uplasowała się branża lotnicza, w której mediana wynagrodzenia całkowitego była równa 4 099 PLN. Na kolejnych miejscach znalazły się branże: motoryzacyjna (3 846 PLN), chemiczna (3 828 PLN) i BPO/SSC (3 801 PLN).

Branże z najwyższą medianą wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Podobną rozpiętość wynagrodzeń młodszych specjalistów można zaobserwować analizując płace w różnych pionach firmy. Najwyższa mediana wystąpiła w pionie BHP i ochrony środowiska (4 267 PLN), następnie w pionie technicznym (4 041 PLN) oraz w pionie informatycznym (4 039 PLN). Młodsi specjaliści najsłabiej opłacani byli w pionie obsługi klienta (3 138 PLN).

Mediany wynagrodzenia całkowitego młodszych specjalistów w poszczególnych pionach

pion

mediana

BHP i ochrona środowiska

4 267

techniczny

4 041

informatyczny

4 039

badań i rozwoju

3 940

sprzedaży

3 835

jakości

3 832

produkcyjny

3 830

personalny

3 808

zakupów i logistyki

3 665

finansowy

3 659

marketingu

3 572

administracyjny

3 424

serwisu

3 417

obsługi klienta

3 201

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016


Benefity przyznawane młodszym specjalistom


Młodsi specjaliści są również beneficjentami wielu świadczeń dodatkowych. W badaniu sprawdzono czy firma oferowała pracownikom dany benefit. Najpopularniejszym świadczeniem były szkolenia zawodowe (97% młodszych specjalistów mogło korzystać z tego benefitu). Natomiast najrzadziej firmy oferowały samochód służbowy (3% młodszych specjalistów miało ten benefit).

Procent młodszych specjalistów uprawnionych do korzystania z poszczególnych benefitów

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl