Zaproszenie do raportu Sedlak & Sedlak 2017

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

10 najbogatszych kobiet świata w 2016 roku

Liliane Bettencourt 39,5

Alice Walton 33,8

Jacqueline Mars 27

wartość majątku (mld USD)

Jakie benefity chciałbyś otrzymywać od swojego pracodawcy?
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Fakturzysta 2450 PLN
Kierownik działu IT 10200 PLN
Sekretarz redakcji 4168 PLN
Profesor 6900 PLN
Kosmetyczka 2200 PLN
Wiceprezes zarządu 13546 PLN
Szlifierz 2935 PLN
Lekarz okulista 5645 PLN
Kierownik muzeum 4887 PLN
Młodszy referent 2345 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

wynagrodzenia - marzec 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 577 PLN
6.3% (m/m)    5.2% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - III kw. (r/r) 102.5%

inflacja - marzec 2017 (r/r) 2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób z różną znajomością języków obcych w 2013 roku

27.01.2014 Adam Wrona
Artykuł jest podsumowaniem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013, które zostało przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak. Przedstawiono w nim wynagrodzenia osób znających różne języki obce. Najpopularniejszym w 2013 roku językiem obcym był język angielski - znała go blisko połowa uczestników. Mediana wynagrodzeń tych osób wyniosła 5 670 PLN. Osoby znające biegle język francuski zarabiały przeciętnie 5 645 PLN, a niemiecki 5 500 PLN. A jak kształtowały się zarobki osób mówiących w kilku językach? Były zdecydowanie wyższe, ale tylko w przypadku kierowników i dyrektorów. Kierownicy władający 3 językami zarabiali przeciętnie 23% więcej, a dyrektorzy 59% więcej. Artykuł zawiera 2 tabele i 3 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Ile osób zna języki obce?


Znajomość języka angielskiego stała się właściwie obowiązkową umiejętnością na rynku pracy. Odzwierciedlają to wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2013 roku. Językiem tym na poziomie dobrym lub bardzo dobrym władało 48% uczestników badania. Język rosyjski i niemiecki znało odpowiednio 8% i 7% uczestników. Najmniej popularne były języki: francuski (2%), hiszpański (1%) i włoski (1%).

Popularność języków obcych wśród uczestników OBW w 2013 roku*

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku
* w porównaniu uwzględniono jedynie osoby, które znały dany język na poziomie dobrym lub bardzo dobrymWynagrodzenia osób znających różne języki obce


Warto podkreślić, że wynagrodzenia całkowite osób, które znały wybrane języki obce w stopniu bardzo dobrym, były wyższe niż ogólna mediana dla Polski (4 050 PLN). Najwięcej zarabiały osoby mówiące biegle po angielsku – przeciętnie 5 670 PLN. Niewiele mniej otrzymywały osoby, które opanowały język francuski (5 645 PLN). Na trzecim z kolei miejscu znalazł się język niemiecki. Mediana płac osób znających ten język wyniosła w 2013 roku 5 500 PLN. Połowa z tych osób otrzymywała od 3 500 PLN do 10 000 PLN miesięcznie brutto. Analizując wynagrodzenia osób znających różne języki obce należy pamiętać o tym, że zazwyczaj sama ich znajomość nie wystarczy, aby zarabiać więcej. Liczy się przede wszystkim to, czy ktoś wykorzystuje te umiejętności w pracy.

Wynagrodzenia całkowite osób znających wybrane języki
na poziomie bardzo dobrym (w PLN)

język

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

angielski

26 350

3 550

5 670

9 778

francuski

1 003

3 800

5 645

9 600

niemiecki

2 932

3 500

5 500

10 000

włoski

430

3 500

5 000

8 500

hiszpański

516

3 367

5 000

8 000

rosyjski

1 982

3 000

4 500

8 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób ze znajomością języka angielskiego


Znajomość języka angielskiego wpływała na wysokość wynagrodzenia w największym stopniu na stanowiskach kierowniczych. Przykładowo, płace dyrektorów ds. produkcji i głównych księgowych były o 82% wyższe u osób, które władały tym językiem w stopniu bardzo dobrym w porównaniu do osób nie znających angielskiego.

Na stanowiskach z niższych szczebli różnice te były mniejsze. Sekretarki mówiące po angielsku zarabiały 27% więcej, a asystenci ds. sprzedaży zaledwie 12%. Jak kształtowały się wynagrodzenia na innych stanowiskach można to sprawdzić korzystając z narzędzia Moja Płaca.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
wśród osób znających język angielski (wynagrodzenia całkowite brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób ze znajomością języka niemieckiego


Prezesi zarządu, którzy znali język niemiecki zarabiali o 65% (6 500 PLN) więcej od osób, które nie znały mowy naszych zachodnich sąsiadów. W przypadku kierowników zespołu różnica ta wyniosła 14% (1 000 PLN). Natomiast na stanowisku specjalisty ds. obsługi klienta – 25% (850 PLN).

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
wśród osób znających język niemiecki (wynagrodzenia całkowite brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuIle zarabiali poligloci?


Powszechnie uważa się, że im więcej języków obcych ktoś zna, tym więcej zarabia ale czy tak jest w rzeczywistości? Okazuje się, że wśród osób, które na poziomie dobrym lub bardzo dobrym znają co najmniej 3 języki (angielski, niemiecki oraz jeden inny), wyższe wynagrodzenia otrzymują tylko kierownicy oraz dyrektorzy i członkowie zarządu.

W 2013 roku płace kierowników, którzy biegle mówili po angielsku, niemiecku oraz posługiwali się jeszcze jednym, dodatkowym językiem obcym, były o 23% wyższe od wynagrodzeń tych, którzy znali jedynie angielski. W przypadku dyrektorów różnica ta była jeszcze większa i wyniosła 59%. Szczegółowe dane przedstawione zostały w tabeli 2.

Wynagrodzenia całkowite osób, które znały biegle 3 języki
w porównaniu do osób znających jedynie język angielski (brutto, w PLN)

szczebel zatrudnienia

ilość języków*

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

różnica

pracownik szeregowy (stanowiska wykonawcze)

3 języki

1 950

2 500

3 600

-2%

tylko angielski

2 000

2 550

3 500

specjalista

3 języki

3 200

4 400

6 600

0%

tylko angielski

3 100

4 400

6 600

kierownik

3 języki

4 950

8 000

13 000

23%

tylko angielski

4 300

6 500

10 300

dyrektor/zarząd

3 języki

10 000

19 500

32 500

59%

tylko angielski

7 500

12 250

20 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku
* w przypadku osób znających 3 języki do porównania włączono osoby, które na poziomie dobrym lub bardzo dobrym znały język angielski, niemiecki oraz co najmniej jeden inny (rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski)
kategoria „tylko angielski” obejmuje osoby ze znajomością tylko i wyłącznie angielskiegoWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Adam Wrona

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl