wynagrodzenia.pl Sedlak & Sedlak
Rejestracja O nas Kontakt Dla mediów

Wynagrodzenia w Polsce według GUS - płaca minimalna

Najnowsze dane | Dane wojewódzkie | Dane roczne | Dane kwartalne | Dane miesięczne | Inflacja | PKB


Płaca minimalna (Minimum Wage) to ustalona prawnie wysokość najmniejszego wynagrodzenia, jakie pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi za wykonaną pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. W Polsce jego wysokość ustala rozporządzeniem właściwy minister. W niektórych krajach poziom wynagrodzenia minimalnego zależny jest od regionu, wieku lub wykształcenia.


Płaca minimalna w roku:


Od: Do:

Wiadomości o płacy minimalnej

Niemiecka płaca minimalna nie dla kierowców tranzytowych. Jak poinformował szef Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, przepisy dotyczące płacy minimalnej oraz obowiązków administracyjnych związanych z tranzytem przez Niemcy zostają zawieszone. Informacje te zostały również potwierdzone przez niemiecką minister. Oznacza to, że firmy zatrudniające kierowców wykonujących przewozy tranzytowe przez terytorium Niemiec, nie będą musiały płacić stawek wynikających z nowych niemieckich przepisów o płacy minimalnej. (więcej: ekonomia.rp.pl)
Data publikacji: 02.02.2015
Minimalne wynagrodzenie wzrośnie. Od 1 stycznia 2015 roku, minimalne wynagrodzenie dla pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie z 1 680 PLN brutto do 1 750 PLN brutto. Tak, jak w latach poprzednich, niższe minimum dotyczyć będzie osób w pierwszym roku pracy. Ich minimalna pensja wyniesie 1 400 PLN brutto. (więcej: sbp.pl)
Data publikacji: 15.12.2014
Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku wzrośnie o 50 PLN na rękę. Rząd zatwierdził podwyższenie przyszłorocznej najniższej dopuszczalnej pensji do 1 750 PLN brutto. To o 19 PLN więcej, niż wymagała ustawa o waloryzacji płacy minimalnej. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy najmniej zarabiający dostaną w przyszłym roku o 50 PLN więcej niż obecnie. (więcej: vat.pl)
Data publikacji: 21.07.2014
Płaca minimalna wzrośnie. Od 1 stycznia 2014 roku wzrośnie ustawowa płaca minimalna. Wyniesie ona 1 680 PLN miesięcznie brutto. Osoby otrzymujące tzw. najniższą krajową, będą więc otrzymywać 80 PLN więcej niż w 2013 roku. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 30.12.2013
Co z tą minimalną płacą godzinową. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad raportem na temat możliwości wprowadzenia minimalnej płacy za godzinę pracy. Jak podaje Gazeta Prawna, raport ten będzie jednak dotyczył identyfikacji zmian, które należałoby wprowadzić, jeśli ustawą mieliby zostać objęci samozatrudnieni. Według ekspertów rozwiązanie to wymagałoby daleko idących zmian w przepisach kodeksu cywilnego. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 02.12.2013
Godzina pracy za minimum 10 PLN. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, iż jego resort pracuje nad raportem, który odpowiedziałby na pytanie, czy możliwe jest wprowadzenie do kodeksu pracy zapisu o minimalnym wynagrodzeniu za godzinę pracy. Zgodnie z propozycją miałaby ona wynosić 10 PLN brutto, co wynika z wysokości obowiązującej, miesięcznej pensji minimalnej. Proponowana przez ministerstwo kwota byłaby najniższą płacą minimalną za godzinę w Unii Europejskiej, wśród państw ustalających taką płacę. (więcej: wyborcza.pl)
Data publikacji: 25.11.2013
„Nie” dla regionalnej płacy minimalnej. Pracodawcy sprzeciwiają się różnicowaniu płacy minimalnej w zależności od regionu. Obawiają się wysokich wzrostów wynagrodzenia minimalnego, a tym samym kosztów pracy. Do pomysłu Ministra Pracy i Polityki Społecznej sceptycznie podchodzą również ekonomiści. Według nich wprowadzenie regionalnego wynagrodzenia minimalnego przyczyni się między innymi do wzrostu bezrobocia w województwach, w których płaca minimalna będzie najwyższa. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 18.11.2013
Kontrowersje wokół regionalnej płacy minimalnej. Według przedstawiciela Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Jerzego Wratny, trudno będzie wprowadzić w życie propozycję ministra pracy i polityki społecznej dotyczącej różnicowania płacy minimalnej w zależności od regionu. Rozwiązaniu temu przeciwni są przedstawiciele pracowników, którzy uważają, że może to przyczynić się do nierównego traktowania. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 04.11.2013
Nie ma porozumienia w kwestii podniesienie płacy minimalnej. Minister pracy i polityki społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował list zawierający wspólną odpowiedź ministerstw na przedstawione w petycji propozycje związków zawodowych. W dokumencie znalazła się odpowiedź na postulat dotyczący podniesienia płacy minimalnej do 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Minister zwrócił uwagę na szybki wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach oraz zaproponował poddanie pod dyskusję kwestii możliwości różnicowania płacy minimalnej w zależności od regionu lub branży. (więcej: mpips.gov.pl)
Data publikacji: 28.10.2013
Trzystopniowy system płacy minimalnej. Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował wprowadzenie trzystopniowego systemu płacy minimalnej. Ustalana byłaby ona na poziomie krajowym, regionalnym i branżowym. Stawka wynagrodzenia minimalnego na poziomie regionalnym i branżowym nie mogłaby być niższa niż ta krajowa. O jej wysokości decydowałyby wspólnie związki zawodowe i pracodawcy w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 30.09.2013
Płaca minimalna powinna wynosić 11 PLN brutto. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych chce, aby płaca minimalna wynosiła 11 PLN brutto za godzinę pracy. Ponadto, przedstawiciele związków chcą, aby zasięg polskich przepisów o płacy minimalnej objął również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 02.09.2013
O ile wzrośnie płaca minimalna. 15 lipca minął termin na konsultacje i przedstawienie propozycji wynagrodzenia minimalnego przez Komisję Trójstronną. Obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku stawka wynagrodzenia minimalnego zostanie ogłoszona w rozporządzeniu, w terminie do 15 września tego roku. Rząd proponuje, aby najniższa pensja za pracę wzrosła w 2014 roku o 5%. Kwota ta stanowiłaby niemal 45% prognozowanego przez Ministerstwo Finansów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2013 rok, czyli 3 746 PLN. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 22.07.2013
Ile wyniesie płaca minimalna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że płaca minimalna w 2014 roku wzrośnie o 80 PLN i wyniesie 1 680 PLN. Związki zawodowe chciały wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia o 120 PLN. Ostateczna decyzja zostanie podjęta najpóźniej 15 września 2013 roku. (więcej: gazetaprawna.pl)
Data publikacji: 17.06.2013
Projekt nowelizacji Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projektem zmian Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ma zająć się Komisja Trójstronna. Autorzy projektu wskazują, że uwzględnienie dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę prowadzi do pokrzywdzenia osób zarabiających najgorzej. Z szacunków resortu wynika, że po zmianie ustawy znacznie zwiększyłyby się koszty pracy i tym samym dodatkowo obciążyłoby to pracodawców. (więcej: portalsamorzadowy.pl)
Data publikacji: 20.05.2013
Regionalne zróżnicowanie wynagrodzenia minimalnego. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju apeluje o zróżnicowanie minimalnego wynagrodzenia w zależności od województwa. Według ekspertów FOR przy ustaleniu płacy minimalnej powinno uwzględniać się następujące czynniki: koszty utrzymania, średnie zarobki, poziom bezrobocia w danym regionie oraz wzrost PKB danego województwa. (więcej: podatki.biz)
Data publikacji: 06.05.2013
rynekpracy.pl sedlak.pl raportyplacowe.pl badaniaHR.pl wskaznikiHR.pl