Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4 252 PLN

sprawdź dane miesięczne

4 245 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 121 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4 181 PLN
II kwartał 2016
3 900 PLN
2015 Rok

4 181 PLN

sprawdź dane kwartalne

3 900 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

1 850 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

-0.8%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

5.3%

sprawdź PKB

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 4 166 PLN
przemysł 4 147 PLN
przetwórstwo przemysłowe 3 959 PLN
budownictwo 4 126 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 3 889 PLN
transport i gospodarka magazynowa 3 835 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 010 PLN
informacja i komunikacja 7 652 PLN
obsługa rynku nieruchomości 4 392 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 2 936 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :