Jakie benefity chciałbyś otrzymywać od swojego pracodawcy? Weź udział w badaniu

Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4 351 PLN

sprawdź dane miesięczne

4 202 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 121 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

0 PLN
I kwartał 2016
3 900 PLN
2015 Rok

0 PLN

sprawdź dane kwartalne

3 900 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

1 850 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

-0.9%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

3.3%

sprawdź PKB

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 4 351 PLN
przemysł 4 402 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 160 PLN
budownictwo 4 183 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 4 002 PLN
transport i gospodarka magazynowa 3 817 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 061 PLN
informacja i komunikacja 7 825 PLN
obsługa rynku nieruchomości 4 709 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 3 093 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :