Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4 259 PLN

sprawdź dane miesięczne

4 251 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 121 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4 019 PLN
III kwartał 2016
3 900 PLN
2015 Rok

4 019 PLN

sprawdź dane kwartalne

3 900 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

1 850 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

-0.2%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

3.6%

sprawdź PKB

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 4 259 PLN
przemysł 4 237 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 040 PLN
budownictwo 4 363 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 3 893 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 271 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 068 PLN
informacja i komunikacja 7 353 PLN
obsługa rynku nieruchomości 4 464 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 2 963 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :