Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4 577 PLN

sprawdź dane miesięczne

4 404 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 277 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4 219 PLN
IV kwartał 2016
4 047 PLN
2016 Rok

4 219 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 047 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 000 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

2.0%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

2.5%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

1 475 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 4 305 PLN
przemysł 4 311 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 052 PLN
budownictwo 4 141 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 4 082 PLN
transport i gospodarka magazynowa 3 883 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 137 PLN
informacja i komunikacja 7 910 PLN
obsługa rynku nieruchomości 4 527 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 3 055 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :