Poznaj dobre praktyki wynagradzania - zapisz się na Krakowskie Forum Wynagrodzeń!

Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4 138 PLN

sprawdź dane miesięczne

4 280 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 121 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4 067 PLN
IV kwartał 2015
3 900 PLN
2015 Rok

4 067 PLN

sprawdź dane kwartalne

3 900 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

1 850 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

-0.8%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

3.9%

sprawdź PKB

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

przemysł 4 139 PLN
przetwórstwo przemysłowe 3 892 PLN
budownictwo 4 183 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 3 684 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 139 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 2 882 PLN
informacja i komunikacja 7 151 PLN
obsługa rynku nieruchomości 4 303 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 2 894 PLN
sektor przedsiębiorstw 4 110 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :