wynagrodzenia.pl Sedlak & Sedlak
Rejestracja O nas Kontakt Dla mediów

Wynagrodzenia w Polsce według GUS

Najnowsze dane | Dane wojewódzkie | Dane roczne | Dane kwartalne | Dane miesięczne | Inflacja | PKBInflacja I w październiku 2015 - względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego: -0,7%
Inflacja II w październiku 2015 - względem poprzedniego miesiąca: 0,1%
Płaca minimalna 2015: 1 750 PLN (zobacz więcej...)
PKB: w II kwartale 2014 (w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku): 3,2%


Dane miesięczne: październik 2015
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw: 4 111 PLN
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku): 4 110 PLN
Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do analogicznego okresu
ubiegłego roku w sektorze przedsiębiorstw: 103.3%
(zobacz więcej...)


Dane kwartalne: III kwartał 2015
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw: 4 082 PLN
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku): brak danych
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 3 895 PLN
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat z nagród w gospodarce narodowej: brak danych
Dynamika zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do analogicznego okresu
ubiegłego roku w sektorze przedsiębiorstw: 104%
(zobacz więcej...)


Dane roczne: 2014 rok
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw: 3 980 PLN
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku): 3 979 PLN
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: 3 783 PLN
(zobacz więcej...)


Wiadomości GUS
Wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Jak podaje GUS, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w lipcu w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 095,30 PLN. W porównaniu z rokiem ubiegłym, była to poprawa o 3,3%. Natomiast realne zarobki wzrosły jeszcze więcej bo o 4% w skali roku. Przyczyną takiego wzrostu jest trwająca w Polsce deflacja.(więcej: Gazeta Prawna) - 24.08.2015
Przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 4 tys. PLN brutto. Średnia pensja w przedsiębiorstwach wyniosła w listopadzie 4 004,80 PLN brutto - podał Główny Urząd Statystyczny. To o 2,7% więcej niż w listopadzie ubiegłego roku. W porównaniu z październikiem płace w przedsiębiorstwach wzrosły o 0,6%.(więcej: http://stat.gov.pl) - 29.12.2014
Pensje w górę. We wrześniu średnia płaca wyniosła 3,9 tys. PLN. We wrześniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3 900,49 zł – podaje Główny Urząd Statystyczny. Jest to wzrost o 3,4% w stosunku do roku poprzedniego i o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca.(więcej: stat.gov.pl) - 20.10.2014
Spadek wynagrodzeń w Polsce. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2014 roku wyniosło 3 893,23 PLN. Było ono niższe o 1,8% niż w lipcu tego roku. Natomiast w stosunku do sierpnia roku poprzedniego średnia pensja wzrosła o 3,5 %.(więcej: stat.gov.pl) - 22.09.2014
GUS: Lipiec miesiącem wzrostu płac. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu zwiększyło się o 0,6% w porównaniu do czerwca i wyniosło 3 965 PLN. W stosunku do lipca roku poprzedniego zanotowano wzrost o 3,5%. Natomiast od początku roku pensje wzrosły o 4%.(więcej: stat.gov.pl) - 25.08.2014
Wzrost płac w pierwszym kwartale. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale wyniosło 3 896,97 PLN. Było wyższe o 4,2% od wynagrodzenia w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Pensje wzrosły we wszystkich sekcjach gospodarki: najbardziej w transporcie i gospodarce magazynowej – o 6,6%, i w przetwórstwie przemysłowym – o 4,9%. O 4,5% większe wypłaty otrzymali informatycy i górnicy. W administracji zarobki były z kolei wyższe o 4,3% niż przed rokiem.(więcej: GUS) - 12.05.2014
Pensje w Warszawie maleją. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2014 w stolicy wyniosło 4 995,41 PLN. Ta kwota jest niższa o 4,4% od przeciętnego wynagrodzenia w tym sektorze w grudniu 2013. Największy spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca, odnotowano w sekcji: „pozostała działalność usługowa (o 21,3%). Dane opublikowano w „Statystyce Warszawy” Głównego Urzędu Statystycznego.(więcej: stat.gov.pl) - 10.03.2014
Zarobki lekarzy i pielęgniarek. Jak wynika z raportu o strukturze wynagrodzeń według zawodów, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, najlepiej zarabiającą w październiku 2012 roku grupą specjalistów byli lekarze. Przeciętne wynagrodzenie lekarza wyniosło 6 789 PLN. Pensja pielęgniarek była o około 52% niższa od zarobków lekarzy. Wyniosła ona 3 277 PLN.(więcej: www.stat.gov.pl) - 24.02.2014
Wynagrodzenie operatorów i monterów maszyn. Według raportu „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012”, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, operatorzy i monterzy maszyn zarobili w październiku 2012 roku przeciętnie 3 233 PLN brutto. Największe pensje otrzymali operatorzy maszyn i urządzeń górniczych (5 409 PLN). Drugą z kolei grupą byli pracownicy obsługujący urządzenia w marynarce, którzy zarobili 4 016 PLN.(więcej: stat.gov.pl) - 24.02.2014
Ile wyniosły wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 roku. Jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 roku wyniosło 3 650 PLN.(więcej: stat.gov.pl) - 17.02.2014
Realny wzrost wynagrodzenia w 2013 roku. Jak podaje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, realne przeciętne wynagrodzenie w 2013 roku wzrosło o  2,5% w stosunku do 2012.(więcej: stat.gov.pl) - 17.02.2014
W której sekcji sektora przedsiębiorstw płace wzrosły najbardziej, a w której najmniej. Jak wynika z opublikowanej przez GUS Informacji o sytuacji gospodarczej kraju w 2013 roku, wzrost wynagrodzeń odnotowano we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw. Największy wzrost wystąpił w administrowaniu i działalności wspierającej (o 5,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 5,1%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,0%). Najmniej wzrosły płace w budownictwie (o 0,7%) oraz górnictwie i wydobywaniu (o 1,5%).(więcej: stat.gov.pl) - 10.02.2014
W której sekcji gospodarki morskiej płace wzrosły, a w której zmalały. Rosnąca tendencja wynagrodzeń w sektorze morskim widoczna była przede wszystkim w sekcji rybołówstwa w wodach morskich. W 2012 wynagrodzenia osób zatrudnionych w tej sekcji wynosiły 3 441 PLN i były wyższe o 636 PLN niż w 2011 roku. Spadek wynagrodzeń zaobserwowano natomiast w sekcji morskiego i przybrzeżnego transportu wodnego. W 2012 roku zatrudnieni w tej sekcji otrzymywali przeciętnie 5 957 PLN. To o 241 PLN mniej w stosunku do roku poprzedniego.(więcej: stat.gov.pl) - 03.02.2014
Rosnące wynagrodzenie w gospodarce morskiej. Jak wynika z Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej 2013, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w tym sektorze rosną. W 2012 roku przeciętne płace wyniosły 4 175 PLN, a więc wzrosły o 155 PLN w stosunku do roku poprzedniego.(więcej: stat.gov.pl) - 03.02.2014
Kto w 2013 roku zarabiał najwięcej, a kto najmniej. Jak wynika z Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny, najwyższe wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2013 roku otrzymywali pracownicy sekcji górnictwo i wydobywanie. Zarabiali oni 6 744 PLN. Najmniej zarabiały natomiast osoby zatrudnione w sekcji administrowanie i działalność wspierająca. Ich przeciętne miesięczne zarobki wynosiły w 2013 roku 2 615 PLN.(więcej: stat.gov.pl) - 03.02.2014

Szukają Państwo informacji o rynkowych stawkach płac opartych na danych z działów personalnych?
Polecamy nasze raporty płacowe.
rynekpracy.pl sedlak.pl raportyplacowe.pl badaniaHR.pl wskaznikiHR.pl