poziom stanowiska

Programista c/c++

grupa stanowisk: IT

10 530 PLN mediana

wybierz poziom stanowiska

Indywidualny raport płacowy (2023) dla osób pracujących na stanowisku programista c/c++ (specjalista)

Raport przykładowy. Poniższe dane mają na celu zaprezentowanie analiz znajdujacych się w indywidualnym raporcie OBW.

Rozkład wynagrodzeń całkowitych brutto na stanowisku programista c/c++ (specjalista)

Twoja płaca

8 230 PLN

80% programistów c/c++

zarabia więcej

znacznie poniżej rynku

8 500 PLN

poniżej rynku

9 960 PLN

rynkowa

11 230 PLN

powyżej rynku

13 700 PLN

znacznie powyżej rynku

Twoje całkowite wynagrodzenie brutto na stanowisku programista c/c++ (specjalista) jest znacznie niższe niż rynkowe.

80% badanych osób na Twoim stanowisku zarabia więcej od Ciebie.

Chcesz dowiedzieć się
ile osób na Twoim stanowisku zarabia więcej od Ciebie?

Wypełnij ankietę już teraz

Przejdź do ankiety

Sprawdź, ile zarabiają inni na stanowisku programista c/c++ (specjalista).

Wynagrodzenia całkowite brutto programistów C/C++
o stażu pracy 6 lat i więcej

mediana

11 300 PLN

Wynagrodzenia całkowite brutto programistów C/C++
pracujących w firmach zatrudniających od 10 do 49 osób

mediana

10 530 PLN

Wynagrodzenia całkowite brutto programistów C/C++
pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym

mediana

10 660 PLN

Wynagrodzenia całkowite brutto programistów C/C++
pracujących w firmach z województwa mazowieckiego

mediana

11 160 PLN

25%

osób z najniższymi zarobkami

9 470 PLN

50%

osób o przeciętnych zarobkach

14 730 PLN

25%

osób z najwyższymi zarobkami

zaliczasz się do

25%

osób z najniższymi zarobkami

Najczęściej przyznawane benefity na stanowisku programista c/c++ (specjalista)

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
58%
możliwość pracy zdalnej
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
57%
prywatna opieka medyczna dla pracownika
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
56%
elastyczny czas pracy
Jakie świadczenie pozapłacowe chciałbyś otrzymać od swojego pracodawcy?
Porównaj swoje benefity z innymi!

Mediana wynagrodzeń na stanowisku programista c/c++ (specjalista) w zależności od poniższych kryteriów

Mediana

Rozkład płci na stanowisku programista c/c++ (specjalista)

Kobiety

34

Mężczyźni

499

Odbierz swój indywidualny raport płacowy

Weź udział w badaniu