poziom stanowiska

Programista c/c++

grupa stanowisk: IT

8 150 PLN mediana

wybierz poziom stanowiska

Indywidualny raport płacowy (2019) dla osób pracujących na stanowisku programista c/c++ (specjalista)

Raport przykładowy. Poniższe dane mają na celu zaprezentowanie analiz znajdujacych się w indywidualnym raporcie OBW.

Rozkład wynagrodzeń całkowitych brutto na stanowisku programista c/c++ (specjalista)

znacznie poniżej rynku

6 440 PLN

poniżej rynku

7 600 PLN

Twoja płaca

8 230 PLN

50% programistów c/c++

zarabia więcej

rynkowa

8 840 PLN

powyżej rynku

10 700 PLN

znacznie powyżej rynku

Twoje całkowite wynagrodzenie brutto na stanowisku programista c/c++ (specjalista) jest zbliżone do rynkowych zarobków.

50% badanych osób na Twoim stanowisku zarabia więcej od Ciebie.

Chcesz dowiedzieć się
ile osób na Twoim stanowisku zarabia więcej od Ciebie?

Wypełnij ankietę już teraz

Przejdź do ankiety

Sprawdź, ile zarabiają inni na stanowisku programista c/c++ (specjalista).

Wynagrodzenia całkowite brutto programistów C/C++
o stażu pracy 6 lat i więcej

mediana

9 000 PLN

Wynagrodzenia całkowite brutto programistów C/C++
posiadających wykształcenie wyższe

mediana

8 230 PLN

Wynagrodzenia całkowite brutto programistów C/C++
pracujących w firmach zatrudniających od 10 do 49 osób

mediana

7 800 PLN

Wynagrodzenia całkowite brutto programistów C/C++
pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym

mediana

8 620 PLN

Wynagrodzenia całkowite brutto programistów C/C++
pracujących w firmach z województwa mazowieckiego

mediana

8 730 PLN

25%

osób z najniższymi zarobkami

7 750 PLN

50%

osób z zarobkami na poziomie rynkowym

12 500 PLN

25%

osób z najwyższymi zarobkami

zaliczasz się do

50%

osób z zarobkami na poziomie rynkowym

Mediana wynagrodzeń na stanowisku programista c/c++ (specjalista) w zależności od poniższych kryteriów

staż pracy 6 lat i więcej
zarabiasz 770 PLN mniej
wykształcenie wyższe
zarabiasz tyle samo
kapitał firmy zagraniczny
zarabiasz 390 PLN mniej
wielkość firmy/zatrudnienia od 10 do 49 osób
zarabiasz 430 PLN więcej
województwo mazowieckie
zarabiasz 500 PLN mniej
Twoje zarobki
Mediana
staż pracy 6 lat i więcej 9 000 PLN
wykształcenie wyższe 8 230 PLN
kapitał firmy zagraniczny 8 620 PLN
wielkość firmy/zatrudnienia od 10 do 49 osób 7 800 PLN
województwo mazowieckie 8 730 PLN

Rozkład płci na stanowisku programista c/c++ (specjalista)

Kobiety

61

Mężczyźni

607

Odbierz swój indywidualny raport płacowy

Weź udział w badaniu